Geir (58) bestemte seg for hva han skulle stemme for 57 år siden

Geir Teigen kan med rette si at det er lenge siden han bestemte seg for hvilket partinavn som skulle stå på stemmeseddelen.

Lett valg: Valg var ikke mye hodebry for Geir Teigen. 

Nyheter

Teigen er en av velgerne som tok turen innom stemmelokalet på Lesjaskog. Turen inn i stemmeavlukket var fort gjort.