Nå har fylkeskommunen snudd: Vil ha 40-sone i Lesjaskog sentrum

Innlandet fylkeskommune vil anbefale Statens vegvesen å sette ned fartsgrensa fra 60 til 40 gjennom Lesjaskog sentrum.

Hurra: Stella Aaheim og barna Mia, Emmie og Oscar jubler for at fylkeskommunen har snudd i saken om å sette ned fartsgrensen.  

Nyheter

Dette vekker jubel blant beboerne langs vegen.