Statens vegvesen er i gang med å planlegge gangveg mellom Solsida og Bjorli

Det manglar rundt fem kilometer gang-og sykkelveg for ei samanhengande strekning frå Dombås til Bjorli. No ser det ut til at også den siste delen kjem på plass.

Ny veg: På denne strekninga mellom Solsida og Bjorli er planane om gangveg i gang.  

Nyheter

Stortingsproposisjonen «Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane» vart vedteke i Stortinget 11. juni i år. Her står følgande: