Forrige helg var fortiden i fokus – i helga tenker Bane Nor på framtida

Arbeid på sporet gjør at Dovrebanen er stengt for togtrafikk denne helga.

Fortid Det var stort jubileum og damptog ved Dovrebanen sist helg – denne helgen er det tilbake til «hverdagen» og mange og vidtfavende arbeider ved banen for å fremstå bedret rustet for fremtiden med en moderne og funksjonell jernbane.   Foto: Vegard Antonsen

Nyheter

– Bane NOR har mange arbeider og prosjekter under helgens brudd på Dovrebanen. Det overordnede målet med arbeidene er å få en bedre, mer funksjonell og moderne samt robust bane for fremtiden, sier kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor område nord, Dag Svinsås.

Han forteller at de vanlig rutetogene er innstilte.

– Det er ujevn trafikk av våre og våre entreprenørers egne skinnegående maskiner. Det er selvsagt derfor forbudt og forbundet med store fare å oppholde seg ved og i sporet, sier han.

Dette er det som skal gjøres på Dovrebanen nord:

· Bytte av trafokiosk ved Fåberg skiftespor

· Rensking av stikkrenner mellom Fåberg og Øyer

· Skogrydding mellom Tretten og Losna

· Sporvekselbytte på Losna stasjon

· Maling av Randkleiv bru mellom Fåvang og Randkleiv

· Bytte av stål bjelkebruer til traubruer mellom Ringebu og Hundorp

· Bytte av stål bjelkebru til traubru mellom Vinstra og Kvam

· Reparasjon av kabler mellom Kvam og- Sjoa

· Otta St Bytte av omformer i sikringsanlegg på Otta stasjon

· Montering av sporvekselvarme på sporveksel på Brennhaug stasjon

· Fornyelse av kontaktledning mellom Fokstua og Vålåsjø

· Flere typer teknisk arbeid mellom Drivstua og Oppdal

· Ny sporvekselvarme legges inn ved Soknedal stasjon

· Innkobling av midlertidig signalanlegg på Støren stasjon. Innleggelse av to sporveksler. Justering av kontaktledningsanlegget.

· Skinnebytte mellom Ler og Søberg