Annleis skuledag på Lesja med jakt og fangst i fokus

Hausten er tid for jakt og sanking, noko som var tema for ein litt annleis skuledag for elevane ved mellomtrinnet på Lesjaskog skule.
Nyheter

Dei hadde teke turen til bygdemuseet på Lesja for å lære om blant anna sanking og gamaldags jakt- og fangstkultur, samt få prøve det ut i praksis. I alle fall til ein viss grad.