16 drepte i trafikken i september - 2 døde i Innlandet

Dødstallene for septembertrafikken er høye, og vi har «tatt igjen» fjoråret. 16 døde på veiene i september i år mot 2 i fjor.

Ulykker med motorsykkel dominerte ulykkesbildet i den norske trafikken forrige måned.  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

5 av de drepte døde i MC ulykker, 1 av dem i Innlandet. Den andre døde i møteulykke med tungbil. Så langt i år er 70 personer drept i trafikken i Norge. 4 flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

MC-ulykker dominerer

Det var fem menn i alderen 25 – 46 år som døde i MC-ulykker i september i år, og fire av dem døde i utforkjøringer.

– Motorsyklister er sårbare og spesielt utsatt for alvorlige ulykker. Etter en MC-sesong med færre drepte ved inngangen til september, har vi hatt nesten like mange slike ulykker i september som i resten av året. Allikevel er det fortsatt færre drepte på MC i år enn på samme tid i fjor. Så langt i år er 12 personer døde i MC ulykker i Norge, mot fjorårets 16 på samme tidspunkt, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Vi går inn i mørketiden med glatte veier, mye regn og snart frost og snø mange steder. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, og dette må trafikantene ta hensyn til. Det tenker jeg særlig er viktig å merke seg for de som fortsatt kjører motorsykkel utover høsten, sier Ranes.

To døde i Innlandet

To menn døde på veiene i Innlandet i september. En i utforkjøring med motorsykkel, den andre kjørte personbil som traff en tungbil.

Agder, Rogaland og Trøndelag hadde også to trafikkdrepte, mens det var én i hvert av fylkene Nordland, Vestland og Troms og Finnmark.

5 av de 16 ulykkene skjedde i Viken fylke, og alle de som døde her var menn.

Ingen døde i september i Oslo, Møre Og Romsdal eller Vestfold og Telemark.

Det var 15 menn og en kvinne som døde i trafikken i september, og de fleste ulykkene var utforkjørings- og møteulykker.