Utsett kaféopning til november

Lesja og Lesjaskog Bondelag har gått sammen med Lesja kommune om et nytt selskap som skal drifte kafeen i sentrum av Lesja.

Styreleiar og dagleg leiar: Aasmund Kolstad og Marit Tordhol er høvesvis styreleiar og dagleg leiar for den nye kafeen i Lesja sentrum.  Foto: Nordveggen

Nyheter

Selskapet er nå etablert og Marit Tordhol er tilsett som dagleg leiar i selskapet. Styreleiar er Aasmund Kolstad som representant for eigaren Lesja og Lesjaskog bondelag.