Disse får tilbud om tredje dose koronavaksine

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om tredje dose koronavaksine.

Får tilbud: Personer med alvorlig svekket immunforsvar får nå tilbud om en tredje dose koronavaksine.  Foto: Arkiv

Nyheter

Det er Statsforvalteren i Innlandet som informerer om dette. Etter dialog med helseforetakene og fagmiljøene har Folkehelseinstituttet laget en plan for hvordan tilbudet skal gjennomføres.

Disse får tilbudet

Det er i hovedsak to ulike grupper av pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vil tilbys en tredje dose.

Gruppe 1:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2:

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

I utgangspunktet er det kun voksne med alvorlig svekket immunforsvar som skal tilbys en tredje vaksinedose. Det er ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig.

Hvem setter vaksinen?

De fleste dette gjelder skal vaksineres i sin hjemkommune. Pasienter som er innlagt på sykehus eller som har pågående behandling eller et komplisert behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene.

Koronavaksinene som skal benyttes til tredje dose er mRNA-vaksinene Comirnaty fra BioNTech-Pfizer og Spikevax fra Moderna. Begge vaksiner kan benyttes, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som første og andre dose. Det skal være et minimum intervall på fire uker mellom andre og tredje dose.