Simen blir redaksjonssjef

Simen Rudiløkken vil fungere som redaksjonssjef i Vigga, inntil ein ny redaktør er på plass.

Simen Rudiløkken (t.v.) blir redaksjonssjef i Vigga og redaktør i Fjuken, Hans Erik Kjosbakken, vil fungere som ansvarleg redaktør, som ei mellombels løysing til ny redaktør/dagleg leiar er på plass.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Det lykkast ikkje i fyrste omgang å få tilsett redaktør etter Astrid Kvam Helset som reiste seg frå redaktørstolen i Vigga den siste dagen i september. Kvam Helset var også dagleg leiar i avisa.