Brearkeologer reddet 1300 år gammel ski ut av isen – Nå er verdens best bevarte forhistoriske skipar funnet

Nylig fant brearkeologer en eldgammel ski som stakk ut av isen i Reinheimen nasjonalpark i Innlandet. Halve skia var smeltet frem, resten satt fast i isen.

Skifunn i Reinheimen: Hele teamet samlet med skia. Fra venstre: Dag Inge Bakke (Norsk fjellsenter), Mai Bakken (Norsk fjellsenter), Julian Post-Melbye (Kulturhistorisk Museum), Øystein Rønning Andersen (Secrets of the Ice) Runar Hole (Secrets of the Ice), bak Espen Finstad (Secrets of the Ice, co-director)  Foto: Andreas Christopher Nilsson, secretsoftheice.com

Nyheter

Arkeologene måtte tilbake med riktig utstyr for å få skia ut av isen. De klarte å berge ut en fantastisk forhistorisk ski. Ikke langt unna ble det i 2014 funnet enn 1300 år gammel ski. Nå viser det seg at de to skiene er et par. Verdens best bevarte forhistoriske skipar.