Fokus på næringsutvikling i Dovre:

- Få til litt fres!

Representanter fra næringslivet i Dovre var invitert til å dele erfaringer med kommunestyret, under møtet mandag kveld.

Få til litt fres: Daglig leder i Snøhetta regnskap, Paul Ulheim, ga kommunestyre og administrasjon en rekke tips for det videre arbeidet med næringsutvikling i Dovre.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Invitasjonen kom i kjølvannet av rapporten som ble levert fra den tverrpolitiske arbeidsgruppa før sommeren. Arbeidsgruppa ble nedsatt sommeren 2020, for å kartlegge hva kommunen kan gjøre for å stimulere til næringsutvikling i Dovre. Blant konklusjonene i rapporten var at man må sette næringsutvikling høyere på den politiske agendaen, og også å ha en tettere dialog med næringslivet i kommunen.