DEBATT:

Regjeringsforhandlinger og økt lønnsomhet for matprodusentene

Nyheter

Valgkampen er over og hverdagens realiteter innhenter både politikerne og alle oss som stemte for en endring av den politiske kursen i samfunnet vårt. For oss i Oppland Bonde og Småbrukarlag, (OBS), er det naturlig å dvele ved de faktiske forholdene i jordbruket. Sjøl om bondeopprøret har satt et sterkt og riktig søkelys på virkeligheten i jordbruket, ser vi det som svært viktig i disse dager å minne om løfter eller mangel på sådanne fra en rekke partier før stemmeseddelen ble lagt i urna.