Høytidelig åpning av Stortinget: – Kongens trontale tar vi med oss i arbeidet

Mandag 11. oktober ble det høytidelig åpning av det 166. Storting.

Senterpartiet i Opplands stortingsrepresentanter, Bengt Fasteraune og Marit K. Strand under åpningen av Stortinget.  Foto: Privat

Nyheter

Med på åpningen var naturligvis Oppland Senterpartis andre stortingskandidat, Bengt Fasteraune fra Dombås.

– Det var en flott seremoni med interessante ord ifra den avtroppende regjeringa, sier Stortingsrepresentant for Oppland, Marit K. Strand til Vigga.

– Kongens trontale tar vi med oss i arbeidet Senterpartiet skal gå i gang med både i Stortinget og en ny regjering, sier Fasteraune.

Under trontalen i Stortinget talte kong Harald om utfordringene i arbeidslivet, og spesielt om at det trengs flere i arbeid i framtidens velferdsstat.

– Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa han.

Han trakk også fram det å redusere utslipp av klimagasser som en av regjeringens viktigste arbeidsoppgaver i talen.

– Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring. Norge skal redusere egne utslipp av klimagasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser. I tillegg skal vi støtte fattige land i deres arbeid, sa kongen da han leste opp trontalen på vegne av regjeringen i Stortinget mandag.