Setter av penger til nye tog og dobbeltspor på Dovrebanen

Regjeringen foreslår i statsbudsjett å bevilge 31,8 milliarder kroner til jernbaneformål i 2022.

– For andre år på rad foreslår regjeringen å bevilge over 30 milliarder kroner til jernbanen. Vi kan se frem til mange viktige milepæler i 202, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide etter at statsbudsjettet ble lagt fram tirsdag formiddag.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Av dette er 19,1 milliarder kroner satt av til investeringer og planlegging av investeringer på jernbanenettet og 7,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen.