Kommunedirektøren foreslår å sanere Blåsenborg og bygge nye omsorgsboliger på stedet

I en sak til kommende kommunestyremøte i Lesja foreslår kommunedirektør Frank Westad å flytte barnetrinnene fra Blåsenborg til hovedskolen på Lesja.
Nyheter

Ifølge forslaget går planen videre ut på å sanere bygningsmassen og etablere omsorgssenter med minst 20 boenheter som erstatning for Lesjatun, sanere de eldste boligene på Lesjatun og selge tomten til en boligutvikler. Kommunedirektøren trenger politisk aksept for å starte denne prosessen.