Tre søkere fikk bevilget koronastøtte

Da Lesja kommune behandlet søknader til «koronafondet» tidligere i år ble det gitt for mye midler til én søker basert på feilopplysninger i søknaden.

Lesja kommune har bevilget koronastøtte til tre søkere.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Dette ble rettet opp i, og medførte at kommunen fikk 110 000 kroner igjen til fordeling. Etter ny utlysning i høst hadde kommunen mottatt fem søknader, som ble behandlet av formannskapet forrige uke. Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.