Skal kartlegge folks behov for en framtidsrettet pleie- og omsorgstjeneste

Dovre kommune ved pleie- og omsorgstjenesten jobber i år med prosjektet «Min dag skal være en god dag».

Forebyggende arbeid: Prosjektgruppa bak «Min dag skal være en god dag», bestående av prosjekteier Reidun Øygard, Gro Anita Myhren, Brynjar Berge og Geir Arne Hageland. Prosjektmedarbeider Ingerid Bjørkås Svendsgard var ikke til stede under intervjuet.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Målet med prosjektet er å kartlegge behov fra innbyggere i kommunen, og å bevisstgjøre på mulige tiltak som de selv og kan utføre for å kunne sikre å kunne bo hjemme lengst mulig.