Skuffa over manglande opplandsrepresentasjon, men meiner regjeringsskiftet er ein restart for disktrikta

Fylkesvaraordførar Aud Hove (Sp) kallar regjeringsskiftet ein restart for distrikta, og vil ha attende Oppland og Hedmark

Fylkesvaraordførar Aud Hove meiner regjeringsskiftet vil vera ein restart for distrikts-Noreg.  Foto: Innlandet Fylkeskommune/Hans Erik Kjosbakken

Nyheter

Etter regjeringsskiftet har det vorte retta eit stort fokus på dei nye fylka Viken og Troms og Finnmark. At desse ser ut til å gå mot ei oppløysing, verkar klart. Men kva med Innlandet?