Bredt samarbeid skal gjøre Stillingssleppet enda mer attraktivt

Neste års stillingsslepp i Nord-Gudbrandsdalen sikter høyt – hele 500 stillinger og lærlingplasser er målet.

Sammen om Stillingssleppet: Neste års stillingsslepp blir et større arrangement, med livesending fra Otta kulturhus, samtidig som det arrangeres arbeidslivsdag og jobbmesse ve Nord-Gudbrandsdal videregående skole avdeling Otta. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, alle seks norddalskommunene, Nord-Gudbrandsdal næringsforening, NAV, Nord-Gudbrandsdal videregående skole og flere opplæringskontorer. På bildet fra venstre: Ingrid Vorkin (Nord-Gudbrandsdal vgs), Arne Mæhlum (markedskoordinator i NAV), Christoffer Biong (Regionrådet Nord-Gudbrandsdal), Steinar Tolf Jacobsen (næringskonsulent Dovre kommune), Bård Atle Fuglum (Karriere Oppland), Trygve Groven Vaal (Nord-Gudbrandsdal Næringsforening), Bjørg Aaseng Vole (Opplæringskontoret Brimi-Kjøken, Lærlingkontoret Gudbrandsdalen), Ingvill Høgvoll (Opplæringskontoret for flere fag) og Vibeke Bruun De Nergaard (HHI Opplæringskontoret for Handel, Håndverk, og Industri AS).   Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Det er Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal, sammen med de seks kommunene i regionen, Nord-Gudbrandsdal næringsforening, NAV, Nord-Gudbrandsdal videregående skole og flere opplæringskontorer som nå samarbeider for å synliggjøre karrieremulighetene i regionen på en enda bedre måte.

Når stillingene i Stillingssleppet blir utlyst 10. februar neste år, blir det for første gang også lyst ut lærlingstillinger samtidig, i det såkalte Lærlingsleppet.

- Målet er å kunne lyse ut 500 stillinger og lærlingplasser samtidig, sier Christoffer Biong i Regionrådet.

Går bredere ut

Samme dag blir det også gjennomført Arbeidslivsdag og jobbmesse på Nord-Gudbrandsdal videregående skole avdeling Otta, der arbeidsgivere kan møte potensielle arbeidstakere og lærlinger. Det blir også livesending fra Otta kulturhus. På denne måten håper samarbeidsgruppa å nå ut enda bredere enn tidligere.

- Med dette blir vi flere som trekker i samme retning og tenker mer helhetlig. Dette vil gi bedriftene bedre forhold og større mulighet til å få tak i folk, sier Biong.

Rundt halvparten av stillingene som ble lyst ut gjennom Stillingssleppet i fjor ble ikke besatt. Med et omfattende samarbeid mener gruppa å skape en bedre ramme rundt Stillingssleppet.

- Jo flere stillinger som blir lagt ut, jo flere vil legge merke til dem, sier Arne Mæhlum, markedskoordinator i NAV, som også håper at arbeidslivsdagen vil kunne stimulere til utdanning innenfor områder som mangler søkere.

- Ett eksempel er restaurant og matfag. Ved å få synliggjort stillingene kan man kanskje få fordelt søkerne litt, fortsetter han.

Positivt for Nord-Gudbrandsdalen

Rundt halvparten av stillingene som ble lyst ut under forrige stillingsslepp var sommerjobber.

- Det er en viktig del av Stillingssleppet. Reiselivsnæringen har et stort behov for ansatte i sesong, slår leder i Nord-Gudbrandsdal næringsforening, Trygve Groven Vaal, fast.

Den tekniske løsningen for stillingsutlysningene ble i sin tid laget for rundt 50 stillinger. Når man nå sikter mot det tidobbelte, må også denne biten videreutvikles, også med tanke om å navigere mellom heltids- og sesongstilliger.

Biong har tro på at bredere samarbeid og mer synlighet vil gjøre Nord-Gudbrandsdalen et attraktivt jobbmarked for tilflyttere.

- Det finnes folk i byene som ønsker å flytte på bygda, og det finnes utflyttede folk fra området som har et ønske om å flytte hjem igjen. Jeg tror samarbeidet rundt Stillingssleppet vil bidra til en positiv utvikling i Nord-Gudbrandsdalen, avslutter han.