Vil ha folkemøte om tettstedsutvikling

Tettstedsutvikling i Dovre sentrum ble satt på sakskartet igjen, under kommunestyremøtet mandag kveld.

Tettstedsutvikling: Fem år gamle planer for oppgradering av Dovre sentrum skal plukkes frem igjen og revideres og - forhåpentligvis - iverksettes.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Plan- og næringssjef Inge Angård ga en kortfattet innføring i de fem år gamle planene for opprustning av Dovre sentrum. Planene innebærer primært en forskjønning og oppgradering av arealene i nær radius rundt den nedlagte barneskolen, og påkostningene var i 2016 stipulert til 6 millioner kroner. I økonomiplanen er det avsatt 200 000 kroner inneværende år til arbeidet, mens det de to neste årene er lagt inn en million kroner.