Se resultatet fra nasjonale prøver - Lesjingene scorer best på lesing

Resultatene fra de nasjonale prøvene på 5. trinn viser at elevenes ferdigheter i engelsk har blitt noe bedre de siste to årene, mens det ikke er noen nevneverdig endring i ferdighetene i lesing eller regning.

Skoleelevene i Lesja er blant de beste i landet på lesing. I hvert fall basert på resultatet fra årets nasjonale prøver.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Høsten 2021 gjennomførte elever på 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Formålet med prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes ferdigheter innenfor disse tre feltene.