Inviterer E6-kommunene i Gudbrandsdalen til informasjonsmøte om veiutbygging

Nye Veier og E6-kommunene i Gudbrandsdalen inviterer nå til nye informasjonsmøter om E6.

Sel kommune har annonsert oppstart av arbeidet med reguleringsplaner om E6-strekningen Sjoa – Solhjem/Otta   Foto: Illustrasjon/Nye Veier

Nyheter

De tre kommunene Øyer, Ringebu og Sel har annonsert oppstart av arbeidet med reguleringsplaner og lagt ut planprogrammet for prosjektet på høring. Nå inviteres både innbyggere, næringsliv og interesseorganisasjoner til åpne møter og kontordager.