Flertall blant befolkningen for å løse opp Innlandet fylke

I en spørreundersøkelse utført av InFact for Senterpartiet Innlandet har de spurt innbyggerne om hva de mener om tvangs-sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylke.

Slik ble resultatet (fordelt på kjønn) da Senterpartiet i Innlandet spurte innbyggerne om de ønsker å løse opp fylket.  Foto: InFact/Senterpartiet Innlandet

Nyheter

Her har de fått svar fra 1205 innbyggere i Hedmark og Oppland over 18 år om hva de mener om fylkessammenslåingen, og hva de mener er riktig å gjøre videre. Kjønn, alder og bosted er vektlagt i undersøkelsen.