Advarer mot å fjerne investeringspakke til landbruket

Hedmark og Oppland Bonde- og Småbrukarlag og Innlandet Bondelag advarer mot å fjerne investeringspakka på 200 millioner kroner fra regjeringas tilleggsproposisjon, slik SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett.

Leder i Innlandet Bondelag, Elisabeth Gjems.  Foto: Innlandet Bondelag

Nyheter

– Dette er overraskende svakt av SV. De har gode programformuleringer, men dette budsjettet lever ikke opp til det, sier leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag etter at SV leverte et alternativt forslag til statsbudsjett uten investeringspakke til løsdriftsfjøs.