Positivt for folketallet i tredje kvartal

Både Lesja og Dovre opplever en ørliten vekst i befolkningen fra andre til tredje kvartal i år.

Positivt: Både Dovre og Lesja opplever positive tall i befolkningsutviklingen.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Dette viser folketallene fra Statistisk sentralbyrå, som ble lagt frem torsdag. Mens det i tredje kvartal ble en ekstra dovring i forhold til kvartalet før, kan Lesja skilte med fem nye innbyggere. For Dovre gir dette en netto tilflytting på fire personer og et totalt folketall på 2504, mens det for Lesja betyr en person og et folketall på 1973.

Bedre enn forventet

Det er kun Dovre og Lesja av kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, som opplever positive tall med hensyn til befolkningsutviklingen. De totale tallene for regionen viser en netto utflytting på 32 personer, og samlet sett går folketallet ned med 19 personer, men heller ikke disse tallene er udelt negative. Prosjektmedarbeider Christoffer Biong i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal forteller at tallene er bedre enn forventet, sammenliknet med historisk flyttemønster.

- På tross av at folketallet går litt ned i tredje kvartal, er disse tallene bedre enn forventet, skriver han i en pressemelding.

I tredje kvartal i 2020 var tallet -89 og i 2019 -107. Det er antakelig sesongvariasjoner i sysselsettingen som er noe av forklaringen på hvorfor flere flytter ut av regionen om høsten. Fordi flere jobber i regionen om sommeren, fører det trolig til at man også har flere innbyggere denne tiden. Biong tror også at Stillingssleppet har en positiv effekt på folketallet i regionen.

- Det er netto tilflytting i de kvartalene der en kan forvente effekt av Stillingssleppet, utdyper han.

Vil synliggjøre muligheter

Neste år arrangeres Stillingssleppet samtidig som et Lærlingslepp, og i samarbeid med arbeidslivsdagen ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole avdeling Otta. Biong mener dette er et viktig steg for å sette Nord-Gudbrandsdal på kartet som arbeidsmarkedsregion.

- Skal vi lykkes med tilflyttingsarbeidet, må vi henge karrierelappen på bygda i mye større grad. Gjennom Stillingssleppet kan vi synliggjøre at jobb- og karrieremulighetene i Nord-Gudbrandsdal er langt bedre enn det mange tror, avslutter han.