75 år i år:

Uniform på jobben-dagen set fokus på Heimevernet

Tor Christer Siljehaug tok mandag på seg heimeverns-uniformen, i staden for vaktmeisterhabitten, og fekk mange spørsmål frå elevane på Dovre barneskule.

Vaktmeister: Tor Christer Siljehaug tok på HV-uniformen.  Foto: Marit Tynnøl

Nyheter

I år er Heimevernet 75 år, det vart altså oppretta rett etter siste verdskrigen. Mange vaksne, dei fleste menn, er innrulla i Heimevernet, faktisk heile 40 000 personar. Siljehaug hadde fyrstegangstenesten i Heimevernet, i seks månader. Da blir ein automatisk innrulla i Heimevernet, og er der fram til fylte 44 år.