Disse har takket ja til stillinger i Lesja

15 stykker har gitt positiv tilbakemelding etter jobbtilbud.

Helse og omsorg: Flere har takket ja til helsebaserte stillinger i Lesja.  Foto: Frank May/NTB

Nyheter

Følgende har takket ja til stillinger i Lesja kommune:

Inger Marie Nyløkken har takket ja til 100% fast stilling som controller fra 28.02.2022, Økonomi