Liten nedgang i trafikkulykker i Innlandet

Foreløpig tall viser at 11 personer døde og 47 ble hardt skadd i trafikken på veger i Innlandet i 2021.

Tall fra 2021 viser en liten nedgang i trafikkulykker i Innlandet. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Terje Pedersen/NTB

Nyheter

Antall drepte på Innlandsvegene i 2021 er på omtrent samme nivå som de siste årene, mens tendensen er at det er en liten nedgang i antall ulykker med hardt skadde. Tall for ulykker med hardt skadde ulykker frigis først etter fire måneder. Det vil derfor ta noen måneder før vi har endelige ulykkestall.

Totalt omkom 87 personer på norske veier i 2021, ifølge Statens Vegvesen. Det er en nedgang på 6 personer fra i fjor da 93 personer omkom i trafikken. 7 personer omkom i desembertrafikken.

Norge har en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. I Nasjonal transportplan (NTP) er det satt opp flere delmål mot denne visjonen. Et delmål er at det skal være maksimalt 50 drepte og hardt skadde på vegene i Innlandet i 2030.

– Sammenligner vi de foreløpige ulykkestallene i Innlandet med de nasjonale ulykkestallene, ser vi at det er en mindre nedgang i Innlandet enn for landet som helhet. Selv om antallet drepte og hardt skadde på vegene i Innlandet nesten er halvert de siste ti årene, er det fortsatt en jobb å gjøre for å nå målet i 2030, forteller Sjur Strand, leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) i Innlandet.

Strand understreker at det er viktig at det fortsatt arbeides med et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i form av fysiske tiltak på vegnettet, kontrollvirksomhet og forebyggende arbeid for å redusere antallet ulykker på vegene i Innlandet.