Rekordmange søknader til Kulturminnefondet i 2021 fra Innlandet

Aldri før har Kulturminnefondet mottatt så mange søknader på ett år. Totalt endte fondet opp med 2112 tilsendte søknader ved årets slutt.

Fikk støtte: Per Stueflotten var en av flere som mottok tilskudd fra Kulturminnefondet i 2021, til restaurering av Stueflotten Hotell.  Foto: Arkiv/Astrid Kvam Helset

Nyheter

Bare i Innlandet så man i 2021 en økning på 30 prosent, sammenlignet med 2020. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til hele 35 prosent flere prosjekter enn året før.