Selde etter over 40 år - Nå tek nye folk over Vollheim Camping

Aud og Kåre Øien overtok Vollheim Camping i 1979, men har no seld heile eigedomen til eit nederlandsk par. Sjølv flyttar dei til Vinstra.

Nytt liv i husa: Aud og Kåre Øien gleder seg over at nye folk vil overta Vollheim camping. 

Nyheter

Aud Øien fortel at ho og Kåre har budd i lag på Vollheim sidan 1968. I 1969 var dei «Dovres yngste husbyggere», da dei bygde huset sitt der det framleis står, ho var da 21 år. På denne tida dreiv svigerforeldra småbruket Vollheim med eit par kyr og nokre sauer. Etter eit par år kom det ny grendeveg, hamninga for dyra vart ovanfor vegen, og alt blei meir tungvint. Svigermora vaska allereie på ein campingplass i nærleiken, og etter kvart kom spørsmålet: Kvifor byrjar de ikkje heller med camping? I 1971 bygde svigerfar om låven til ei dobbelthytte. Ein planke vart måla kvit, med eit svart telt påteikna. Dette vart sett opp langs riksvegen, dei var i gang. Fram til 1979 var det berre ein toseters utedo, men dette året bygde Aud og Kåre sanitæranlegg og tok over drifta. I tillegg vart det stendig bygd opp nye utleigehytter, den siste vart bygd i 2010.