Vegvesenet skal fullføre bruprosjektet - Vil vera i mål i 2023

Jora bru er ein farleg flaskehals mellom Lesja og Dovre, og det er etterlyst framdrift.

Trafikkfarleg punkt: Fleire etterlyser framdrift i bruprosjektet.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Sjølv om Nye Veier overtek strekninga mellom Dombås og Åndalsnes frå Statens Vegvesen, er det framleis vegvesenet som har ansvar for bygging av ny bru, som har vore eit mål i fleire år. I følgje byggeleiar i Statens Vegvesen Henrik Eineteig Wedum er det dei som skal fullføre prosjektet dei har påbegynt.