FHI til Innlandskommunene: – Planlegg for mye fravær og vaksinér fort

– Forbered dere på et stort sjukefravær og planlegg for en større belastning i helsetjenestene fremover. Og vaksinér flest mulig de kommende ukene.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet, var forrige uke i møte med statsforvalteren i Innlandet og kommunene.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

Det var budskapet fra Folkehelseinstituttet til Innlandet forrige uke.

Frode Forland i Folkehelseinstituttet møtte kommunene og beredskapsaktørene i Innlandet på Statsforvalterens koronamøte torsdag.

– Benytt de nærmeste ukene på å få vaksinert så mange som mulig. Forbered dere på stort sjukefravær og planlegg for en større belastning fremover. Det er stille før stormen, og vi kan få en betydelig belastning i helsetjenestene. Nå søker vi å ikke få en for rask vekst av omikron, sa Forland.

Yngre menn på sykehus

Under statsforvalteren i Innlandet sitt samordningsmøte ble det opplyst om at 55 prosent av de innlagte på norske sjukehus er uvaksinerte.

– Disse er ofte yngre med snittalder på rundt 50, mange av dem er menn og mange er født utenfor Norge. Blant de som er vaksinert og innlagt på sjukehus, er snittalderen nærmere 80 år, og flere av disse har svekket helse og er derfor mer utsatt for å bli alvorlig sjuke, opplyser statsforvalteren.

På spørsmål om omikron er mildere enn deltavarianten, svarte Forland at de ikke har gode nok norske data til å slå fast dette, men omikron setter seg ikke så mye i lungevevet som delta.

Utenlandske data viser at det blir kortere liggetid i sjukehus, og mindre behov for oksygen. Og at de som har fått to eller tre doser med vaksine, blir mindre alvorlig sjuke om de blir smittet.

Rekordsmitte i Innlandet

Tall fra Statsforvalteren viser at 40 av 46 kommuner fikk påviste smittetilfeller 4. januar, og de siste dagene er det påvist de hittil høyeste smittetallene i Innlandet.

De siste dagene er de yngre (under 30 år) de som har flest påviste tilfeller, men tall for de siste ukene viser at smitten er stor i de fleste aldersgrupper. Ett unntak er de eldste, der det heldigvis ennå er ganske lave tall.

Utfordret kapasitet i i helsetjenesten

Sykehusene gjennomfører nå færre planlagte operasjoner, utredninger og kontroller enn før. Omtrent halvparten av kommunene i Innlandet rapporterer utfordringer i tilgang på kritisk personell og kompetanse, og helsehjelpskapasitet i sykehjem og hjemmetjenester.

Forventningen om mange smittede, økt belasting og høyt sykefravær kan gi ytterligere bemanningsutfordringer, på alle tjenesteområder, fremover.

Assisterende fylkeslege Bente Westrum oppfordret kommunene til å forberede kontinuitetsplaner for alle sektorer, og være særlig oppmerksomme på barn, unge og sårbare grupper som vi vet sliter når tjenestetilbudet blir tatt ned. Statsforvalteren er også bekymret for konsekvensene for innbyggernes helse og livskvalitet av økte ventelister i sykehus, og mulig økt behov for kommunale tjenester.

Skjønnsmidler til koronakostnader

Kommunene i Innlandet har mottatt totalt 571 millioner kroner til å dekke sine kostnader knyttet til pandemien. Midlene er fordelt med 130 millioner kroner som skjønnsmidler og 441 millioner som innbyggertilskudd, og etter kostnadsnøkler utarbeidet av kommunal- og distriktsdepartementet (KMD).

Skjønnsmidlene har blitt brukt til å kompensere de kommunene som ikke så ut til å få dekket sine kostnader.

Beregningen av kostnadene til den enkelte kommune har blitt gjort ut fra deres innrapporterte regnskaper, og i dialog med enkelte. Etter den siste utbetalingen fra KMD i desember var det 12 kommuner som sto med udekkede kostnader i 2021.