Et nytt næringsbygg på 300 kvadratmeter er ikke hverdagskost i Dovre kommune, og det er ikke bygget tilsvarende på Dovre- skogen tidligere.

Stian Brenden Maskinservice AS må tilpasse seg en økt arbeidsstokk de siste årene, og har bygget nytt administrasjonsbygg på Dovreskogen. Daglig leder for entreprenørfirmaet, Stian Brenden, forteller at for firmaet så er Dovreskogen sentralt.

– Det har egentlig ikke noe å si for oss om vi er på Otta eller her, men her er det billig tomt, og vi har fasiliteter ved siden av, forteller Brenden.

Hovedsete til et par millioner

Flyttelasset til bedriften gikk ikke lange vegen, fra de tidligere kontorene like ved. Brenden beregner investeringen i det nye bygget til mellom 2 og 2,5 millioner kroner. Det er bygget opp av modulbrakker, som ble kjøpt rimelig og hentet i Tananger. Fem mann, inkludert en elektriker brukte noen dager på å ta ned modulene, og frakte dem til Dovreskogen. I fjor høst startet arbeidet med å sette de opp igjen, og ved månedsskiftet januar-februar flyttet firmaet inn.

– Vi måtte vente til fiberen var på plass, men Telenor har vært veldig greie, roser Brenden.

Sju kontorplasser

Fordelt på to etasjer inneholder bygget sju kontorplasser, møterom, lunsjrom, garderober og lager. Fem av kontorplassene innehas av sjefen sjøl og fire medarbeidere. To av kontorplassene vil Brenden leie ut, om det er interesse for det.

– Det er godt med nytt kontor, er Siw Anita Killi og Tina Engesvik enige om.

Killi er HMS- og KS-ansvarlig, og har arbeidet hos Brenden siden 2014.

Engesvik arbeider med økonomi, og startet ved årsskiftet, en måned før flyttingen. Sammen med prosjektleder Finn Vassdokken og Arvid Storborg på økonomi utgjør de administrasjonen på Dovreskogen.

Mangedoblet arbeidsstokk

Firmaet teller nå 37 faste ansatte, i tillegg til noen som jobber i perioder. På seksten år har Brenden mangedoblet arbeidsstokken, fra den spede start i 1999.

Han startet alene, og fikk med seg Knut Brenden i 2000. I 2001 var arbeidsstokken på tre personer, og i 2004 ble det etablert AS.

I 2014 fikk firmaet kontrakt med Statens vegvesen, om vedlikehold av E136 og E6 mellom Frya, Bjorli og Hjerkinn, verdt 157 millioner kroner.

– Arbeidsstokken vil nok ligge på det den gjør nå, men det kommer an på oppdragsmengden, forteller Brenden.

Han forteller at det har vært vekst i anleggsbransjen de siste årene. I år har de igjen en «normal» vinter, med litt mindre oppdrag enn hektiske sommermåneder. Brenden foretrekker å holde seg i nærområdet, men firmaet har også gitt anbud på jobber blant annet i Østerdalen og i Sør-Trøndelag.

I tillegg til hovedsetet på Dovreskogen, leier bedriften lokaler på Otta og Dombås.

Stian Brenden viser frem lunsjrommet i det nye administrasjonsbygget til firmaet sitt på Dovreskogen. Det meste er ferdig i nybygget.
Siw Anita Killi (t.v.) og Tina Engesvik er fornøyde med de nye kontorene sine.