Det er sjelden man hører jubel over innført eiendomsskatt, men på gårdagens kommunestyremøte i Dovre var det tilfelle. Ikke høylydt, men det var det som surret i gangene, blant flere titalls oppmøtte tilhørere.

Snur i spørsmål om eiendomsskatt

Hovedsakelig skyldes gleden og optimismen at det i går kveld ble vedtatt å beholde to barneskoler i kommunen, begge med 1. – 7. trinn.

Aksjonsgruppa som har kjempet for skolesaken var sterkt representert i salen, og flere derfra har uttalt at de synes eiendomsskatt er et godt alternativ for å spare skolene for ytterligere kutt.

- Jeg svelger herved en kamel, sa høyres Fred Arne Hessen fra talerstolen. Høyre har programfestet at de er mot eiendomsskatt, men Hessen stemte likevel for i går. Eiendomsskatten skal slik det er tenkt utgjøre 4 millioner kroner årlig fra 2018, noe som utgjør knappe 3000 kroner årlig for en vanlig husstand.

Både Dovrelista, Arbeiderpartiet og Senterpartiet i samarbeid med Høyre kom med alternative forslag til rådmannens forslag for økonomiplanen. Det var forslaget til Sp/H som fikk flertallet, mot Ap og Dovrelistas stemmer.

Forhandler videre om Fredheim

Det vil heller ikke bli lagt ned en avdeling på Fredheim, men her skal det utredes videre hvordan man best kan benytte den ledige kapasiteten ved institusjonen. Brann og beredskap kom også bedre ut av økonomiforhandlingene enn først antatt. De slipper den store reduksjonen i aktivitet og øvelse, men må likevel spare, som alle andre. Også i skolen skal det spares, nå innenfor den eksisterende strukturen, noe tillitsvalgte tidligere har uttalt kan bli vanskelig. Gårdagens avgjørelse er derfor på mange måter en halv seier.

Hjerkinn må vente

Et skadelidende punkt er renseanlegget på Hjerkinn som sårt trenger oppgradering. Det skulle etter planen gjøres i 2017, men er nå skjøvet fremover, hvertfall til 2020. - Det er Dovre kommune selv som er forurensingsmyndighet her, så sånn sett bestemmer vi selv, men det skulle absolutt vært gjort, har driftssjef Tor Ivar Hovhaugholen tidligere informert. En gladnyhet som også har hjulpet på den økonomiske situasjonen er at utbyttet fra AS Eidefoss, som man har fryktet skulle ligge på null i en tre –fireårsperiode, nå ser ut til å kunne bli på rundt 1,6 millioner i 2017.

Les mer om økonomiforhandlingene i ukas papiravis.