Han har selv sett hvilken skade piggtråd kan gjøre mot viltet. En kveld fikk han øye på en hind som oppførte seg merkelig i Brekkelia på Lesjaskog, hun løp bare fram og tilbake på jordet. Schnepel gikk nærmere for å sjekke opp hva som skjedde. Da fikk han øye på en rådyrbukk som prøvde å komme seg på beina, med bakbeina ville ikke fungere ordentlig. Den fikk likevel kommet seg inn i skogen. Schnepel reiste da hjem for å hente hund og rifle. Hunden fant raskt sporet, og de kom rett på bukken. Den prøvde å reise seg, men greide det ikke.

- Da jeg skulle slakte den var den revet opp over hele buken, forteller Schnepel.

Han har også sett mye hår fra vilt hengende på piggtråd.

- Gamle gjerder som ligger er også en stor felle for alle slags dyr. Det er umulig å vite hvor mange skader det er, sier han, og forteller at hunden Bonnie nesten ble sittende fast i piggtråden.

Schnepel oppfordrer alle til å fjerne gamle gjerder som har blitt liggende på bakken.

Forbudt

Piggtråd i gjerder som har til formål å regulere dyrs ferdsel har vært forbudt siden 1.januar 2010. Det gjelder også for gjerder som har behov for vedlikehold, der tråden skal skiftes ut. Gjerder som har andre formål enn å regulere dyrs ferdsel kan bruke piggtråd, men også her kan det være forbudt hvis det utgjør en fare for dyrs ferdsel. Det er den ansvarlige for gjerdet som har ansvar for tilsyn og vedlikehold.