Bondelagene i Lesja og Dovre inviterte til markering på Sentralplassen på Dombås. Tre bålpanner ble tent som en markering mot jordbruksmeldingen til regjeringen.

– Vi er misfornøyd med jordbruksmeldingen med Dale i spissen. Jorda må brukes der den er, og markedsordninger er essensielle for jordbruket, sa leder for Lesja og Lesjaskog Bondelag, Ole Bjørner Flittie i sin appell.

Bekymret for markedsordningene

Bondelagene er bekymret for at markedsordningen, spesielt for korn, blir svært skadelidende for distriktene. De mener jordbruksmeldingen legger til rette for en større sentralisering av husdyrproduksjon i lavere områder, der det i større grad er klima og areal for kornproduksjon.

– Politikken som føres nå er det som har vært gjort i Danmark. Der er det en syltynn overføring til gårdbrukerne, som er styrt av markedet. Det er høy bruk av antibiotika der. Eierskapet i jordbruket blir tatt bort fra bøndene, sa Flittie.

Færre regioner

Før i tiden ble det brent varder for å varsle om farer. Bålbrenninger foregikk landet rundt for å markere motstanden mot jordbruksmeldingen. På sentralplassen var vel 20 personer møtt opp for å vise sin støtte.

– Det er feil å ta bort verktøy vi har for å regulere markedet, og holde oppe produksjon i hele landet, mener Flittie.

Et annet bekymringsmoment er kvoteregionene, som er foreslått justert fra 18 til 10 regioner. Samt at det er foreslått å fjerne tilskuddet for dyr på innmarksbeite. Flittie mente det er positivt at det blir gitt mer tilskudd til dyr på utmarksbeite, men at det ikke må gå på bekostning av tilskuddet til innmarksbeite. Flittie påpekte også at dyr på innmarksbeite er viktig for å pleie kulturlandskapet.

– Om denne liberalistiske holdningen til regjeringen holder fram – og Norge vil Dale, avsluttet Flittie appellen sin med.

Berømmet bøndene

Også ordførerne i Lesja og Dovre, Mariann Skotte og Bengt Fasteraune holdt appeller.

– Vi rekker omtrent ikke annet enn å signere opprop mot forslag fra regjeringen, innledet Skotte med.

Hun synes det er bra med et felles opprør mot jordbruksmeldingen.

– Og jeg vil berømme alle som driver jordbruk i Lesja og Dovre. Det er mange innovative og engasjerte gårdbrukere i kommunene, sa Skotte.

Fasteraune poengterte at også landbruksforvaltningen lokalt er presset i jordbruksmeldingen.

– Mat er beredskap. Norge er innredet slik at en må ha differansierte målsetninger utifra geografien. Om en ikke har forstått det, har en ikke forstått noen ting. Det farligste som kan skje er at bondens posisjon svekkes, og at markedet styrkes, advarte Fasteraune.

Han berømmet også landbruksmiljøet og gårdbrukerne i kommunene.

Ordførerne i Dovre og Lesja, Bengt Fasteraune og Mariann Skotte.
Ingebrigt Vigenstad, Kristin Stigen, Ole Bjørner Flittie og Ingvild Haugom.