- Framdrifta vil avhenge av korleis Bjorli sin attraktivitet som vinterresort og reisemål kan styrkast

foto