Innlandet politidistrikt fekk inn 19 087 anmeldelser i 2020 - Ein liten nedgang frå 2019