Legg ut hotellet til sals: – Vi er litt for vaksne både på eigarsida og eg som dagleg leiar