Oddbjørg ble nominert av kollega Elin Kroken, for at hun er en god kollega, hennes positive innstilling, og utførerlsen av en viktig jobb i en akuttsituasjon.

Oddbjørg bor på Lesja og jobber som ambulansearbeider. Hun er stasjonert på Dombås, og har jobbet der siden 2008. Hun fikk julehilsenen på morgenkvisten fredag, før hun startet helgevakten som varer til mandag morgen.

– Dette var veldig trivelig, snakk om å bli overrasket, sa Oddbjørg da gesten ble overlevert.

Hun ble tydelig rørt av Elins påfunn.

Mange situasjoner

– Jeg trives også med kollegaene mine, dette er verdens beste arbeidsplass. Og det betyr mye, vi kan komme borti mye forskjellige situasjoner i jobben, sier Oddbjørg.

Elin sier seg enig.

– For at det skal bli en bra arbeidsplass må en være positiv og holde seg oppdatert i faget, og der er du veldig flink, sier hun.

En annen av kollegaene til Oddbjørg, Kjell Jonny Myrvold, var til stede, og kunne bekrefte begrunnelsen til julehilsenen. Han skryter også av arbeidskollegaene på Dombås generelt.

– Jeg har jobbet på flere steder som ambulansearbeider, og her er det definitivt best miljø, sier han.

Variert arbeid

Basen på Dombås har to biler, hvor det er totalt 14 stillinger som betjener bilene. De har prosedyrer som de følger fra Sykehuset Innlandet, og de siste årene er det blitt mer utstyr og opplæring på ambulansarbeiderne.

– Vi jobber mer i team, det har vært mye fremskritt og utvikling. Det er lagt stor vekt på at vi setter i gang pre-hospitale tjenester, sier Oddbjørg.

De har primært Lesja og Dovre som base, men kan bli flåtestyrt andre steder ved behov.

– Det er en variabel jobb, og en vet aldri hva en går til om dagen, sier Oddbjørg.

Les mer om julehilsenen her, og foreslå din kandidat!