Under årets reinsjakt ble det avlivet en voksen reinsbukk med sårdannelse og verk rundt klauven på den ene bakfoten. Bukken ble felt i Bjønnahøe i Lesja, opplyser Lesja fjellstyre.

Veterinærinstituttet slo fast etter prøvetaging og undersøkelser at det var fotråte. Det er det første dokumenterte tilfellet av fotråte på villrein i Snøhetta-stammen. Det har vært funnet blant annet på Rondane-reinen og i Nordfjella. I Knutshø har det vært indikasjoner, men ikke noe dokumenterte tilfeller.

I Rondane var det et større utbrudd i 2007, og siden har det vært påvist fotråte blant reinsdyra hvert år siden, bortsett fra i 2013.

Oppfordring om bilder og klauver

Veterinærinstituttet oppfordret alle som har observerert halte dyr under jakta, til å sende inn klauver og føtter, for å kunne skaffe mer kunnskap rundt smitteforhold og smittekilder. Instituttet er også interessert i bilder.

– Reinsdyr som er synlig halte under jakt bør felles. Sterkt angrepne dyr som observeres utafor jakttid bør også avlives, dersom det er praktisk mulig og flokken ikke forstyrres i for stor grad, mens dyr med lettere grad av halthet bør få leve, oppfordret Kjell Handeland, leder for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt på Veterinærinstituttet.

Villreinjakta er over for i år, brevet fra Handeland ble sendt ut i juli.