Legevakta i Nord-Gudbrandsdal ble denne uken oppsummert etter en måneds drift.

Anita Lien Grindstuen

I et oppsummerende notat informerer medisinskfaglig rådgiver, Inge Johansen, konstituerende legevaktsjef, Hilde Aarvik, og prosjektleder for Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS), Vigdis Rotlid Vestad, om at det har vært en bra første måned for felles legevakt, men at det fortsatt er utfordringer å jobbe videre med.

- Så langt har utviklingen av personellets kompetanse svart til forventningene. Det sikre og trygge prioriteres fremfor effektivitet, og med mer øvet personell vil prosessene effektiviseres. For personellet på legevaktvarslingen prioriteres faglig trygghet for befolkningen og henvendelser viderekobles i denne fasen direkte til vakthavende lege, heter det i notatet.

Geografi og språk

Mangel på lokalgeografiske kunnskaper og språk- og dialektproblemer har vært en utfordring i oppstarten av legevaktordningen.

- Kommunene har mange nytilsatte leger, både vikarleger, turnusleger og nytilsatte. Ikke alle har gode lokalgeografiske kunnskaper, noen er ikke godt nok kjent med samspillet i helsetjenesten, og noen har språk- og dialektutfordringer. Dette har vært utfordrende i en oppstartsfase. Vi kunne ønske at flere av de erfarne legene hadde stilt opp i starten, sier de, og forteller videre at det har vært variabelt hvordan legene har satt seg inn i skriftlige rutiner og geografiske forhold.

- Ved spørsmål om utrykning kan dette by på utfordringer, forteller de.

Kompetanseheving

Store deler av landet er nå organisert i et slik vaktsystem som Nord-Gudbrandsdalen nå er organisert i, men dette betyr også en betydelig omstilling.

- Lengre reisevei til legevakta er en ulempe. Det er viktig i størst mulig grad å benytte det lokale legekontoret i åpningstiden. I de tilfeller det haster får en minst like god hjelp som før på grunn av bakvaktsordningen. Rask utrykning av ambulanse er kanskje vel så viktig som lege når det haster, forteller Johansen, Aarvik og Rotlid Vestad i notatet.

Framover skal de ha fokus på kompetanseheving, evaluering og forskning. De er allerede i dialog med viktige fagmiljø nasjonalt og lokalt om dette.