Olsen har fått stillingen som som prest i Christianskirken, den danske kirken i Berlin. Denne kirken betjener den danske menigheten i Tysklands hovedstad, og hører til Danske Sømands- og Udlandskirker.

Han har alltid hatt lyst til å jobbe i en utenlandskirke. I desember reiser han til Tyskland, og blir innsatt den 13. desember.

– Det blir veldig spennende, sier Olsen til Vigga.

Det blir avskjedsgudstjeneste for Olsen den 6. desember, han har vært sogneprest i Dovre siden 2012. Han og kona Bergljot Bleken flytter nå med yngste sønnen til storbyen. De håper også at eldste sønnen flytter med fra København etterhvert.

Utlyser stillingen

Arbeidet med å finne ny sogneprest i Dovre har allerede startet, og stillingen blir snart utlyst. Håpet er å få en ansettelse på plass i bispedømmerådet i desember. Da kan en tiltredelse skje tidligst på nyåret.

– Normalt vil det være 2-4 måneder der en fordeler oppgavene internt i prostiet, forklarer personalsjef Trond Glimsdal i Hamar bispedømme.

Noen steder har det vært utfordrende å finne kandidater til prestestillinger.

– Det er litt opp og ned, og har variert litt. Det er litt mer spennende ut i distriktene, men det er ingen stillinger vi ikke har besatt, sier Glimsdal.

Både han og kyrkjeverge i Dovre, Elin Marit Angard, roser Jens Frederik, og er fornøyde med hans arbeid i vel tre år.