11 søkere til stilling som planlegger ved forvaltning og utvikling i Lesja