Søppel tiltrekk meir raudrev og dermed blir fjellreven fortrengt