Framtidig lærar? Sikke Marie Sønstebø i Kjøremgrenda ser for seg eit liv som lærar. Det er i alle fall draumejobben.

– Vi unge må sjølv engasjere oss