Onsdag  var det nøyaktig tredve år sidan Dombås skule tok imot dei fyrste ungane, etter at skulen vart  flytta frå Steinbakken.

Den store 25-årsfeiringa gjekk føre seg for fem år sidan,   då var det sirkus og musikal og litt av kvart.  Ei litt meir avdempa feiring vart det tysdag denne veka, men stilig og smakfull var ho, på meir enn ein måte.

Spennande lukter møtte ein i døra inn til moskushallen, før elevar og lærarar trødde dansen i ein kjempelang polonese.

- I år vil vi legge vekt på at skulen har elevar frå heile 18 ulike nasjonaliteter, og det markerer vi med god mat frå mange av desse landa, sa rektor Arild Killi, då han ønskte velkomen til festen. Prominente gjester var til stades, både frå tidlegare tilsette og frå kommunen. Gåva til 30-åringen frå kommunen, var etter ønskje frå rektor Killi, førti nye snøspader.

- Dei førre vi fekk har gjort nytten, og vi har ikkje greid å slite dei ut, men det er att berre ni av dei, fortalde Killi.

Dei 135 elevane ved Dombås skule framførde, heilt nydeleg, to songar, og før maten heldt både elevrådsleiaren og ordføraren tale. Elevrådsleiar Eiliv Vole Angård fekk også dele ut blomar til to spesielle damer; lærar Inger Marie Aalbu og reinhaldar Anna Holen har båe vore med heilt frå flyttinga for tredve år sidan.

Mat frå mange land pirra nasen då Dombås skule feira 30 år. Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Ei lang rekkje vart det, då 135 elevar og alle lærarane dansa polonese gjennom Moskushallen. Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Inger Marie Aalbu fekk blomar av elevrådsleiar Eiliv Vole Angård. Ho har vore tilsett heilt sidan starten for 30 år sidan. Foto: Lokalavisa Vigga
Det vart internasjonal lunsj på ordføraren tysdag, då Dombås skule feira 30-årsdag med rettar frå mange av dei 18 landa som er representert blant elevane. Foto: Lokalavisa Vigga