Lesjas formannskap behandlet onsdag saken om støtte til Lesja kafedrift AS.

Lesja kafedrift AS, med Øyvind Frich og Ragnar Krogstad i spissen, hadde avtale om drift av den nye kafeen i Lesja sentrum samt Tunstugu ved Lesja bygdetun. Selskapet varslet at de vurderte å gi seg til sommeren 2011, på grunn av dårlig inntekt. Etter forhandlinger med Lesja kommune, valgte kommunen som huseiere å gi Lesja kafedrift AS gratis husleie ut året. Samtidig ble det lovet 50 000 kroner som et tilskudd til selve driften. Avtalen ble inngått for å hindre at selskapet skulle gå konkurs. Til sammen er det snakk om 253 600 kroner. Avtalen var at selskapet skulle gå i null ved nyttår. Formannskapet vedtok støttet til selskapet, og sender den videre til kommunestyret.

Svelge kameler

- Dette er en kjedelig sak, men jeg føler meg mer komfortabel med å behandle den nå enn da saken var lukket i forrige formannskapsmøte. Det er bedre å spille med åpne kort, sa Einar Utgaard (Sp).

- Kafedrift i Lesja sentrum er vesentlig, men vi kan ikke sitte med lommeboka åpen, sa ordfører Steinar Tronhus (Ap)

Næringskonsulent Håvard Gangsås orienterte formannskapet om saken, og fortalte at det ser ut til at de nye driverne klarer driften på en bedre måte.

- Nå er det driverne som arbeider selv, sa Gangsås.

Det nye driftselskapet har avtale med Gudbrandsdalsmusea om drift av Tunstugu ved forespørsel, men de har ikke monopol på driften av Lesjas tusenårssted.

- Jeg håper vi ikke må svelge mange slike kameler. Hvis Lesja kommune skal ha kafe, kan vi være forberedt på flere slike saker, sa Elin Randi Johnson (Ap)

- Vi kan ikke svelge mange slike kameler, jeg har selv sagt vi skal ha kafe i Lesja sentrum. Men ikke for en hver pris, sa ordfører Tronhus.