Meiner Lesja og Dovre bør ha ulike retningsliner for torvuttak