Inviterer E6-kommunene i Gudbrandsdalen til informasjonsmøte om veiutbygging

foto